Raptor-web logo
   Zobraz kategorie
   Skryj kategorie

Titanoboa cerrejonensis

Titanoboa cerrejonensis

Doba a místo žití: Tento gigantický had žil v období Paleocénu v bažinách kde bylo dostatečně vlhko teplo na území dnešní Kolumbie.

Život: Titanoboa byla samotářská a tak žila samostatně.

Popis: Na délku měřil 13-14,5m a vážil až 1,1t. Byl tedy zhruba o 3 metry delší, než největší do té doby známý had z třetihorního období Eocénu.

Potrava: maso

Kořist: Lovila savce, plazi i obojživelníky.

Lov: Titanoboa se omotala kolem oběti a poté ho zakousla svými velkými zuby.

Schopnosti: Dokázala plavat a měla obrovskou sílu.

Zbraně: Zuby, síla, velikost.

Hnízdění: Hnízdil úplně stejně jako většina dnešních hadů. Vyhrabala prohlubeň do země a tam nakladla vajíčka.

 

Podobní živočichové