Raptor-web logo
   Zobraz kategorie
   Skryj kategorie

Paraceratherium bugtiense

Paraceratherium bugtiense

Způsob života: Samice vždy žila s potomkem. Vždy po určité době se spářila mládě odehnala a po nějaké době porodila dalšího. Se samci se setkávaly jen v období páření.

Doba a místo žití: Žila v před 34-23 miliony let na rozlehlých pláních a v lesích.

Popis: Výška 6m v kohoutku a váha 15-20 tun.

Potrava: Za vodou a rostlinami dokázaly putovat velice dlouho.

Schopnosti: Indricotherium bylo velice silné a odolné. Bylo tak velké že na něj žádný dravec nezaůtočil.

Zbraně: Síla a velikost.

Velikost: Indricotherium bylo největším suchozemským savcem co kdy žil.

Zajímavost: Dříve bylo známé jako "Indricotherium"

Podobní živočichové