Raptor-web logo
   Zobraz kategorie
   Skryj kategorie

Gastornis gigantea

Gastornis gigantea

Doba a místo žití: Gastornis žil v obdobý Paleogénu těsně po vyhynutí dinosaurů (relativně těsně). Pohyboval se v lesích kde si jako nelétavý pták stavěl hnízda na zemi pod stromy. Nepřežil však moc dlouho poněvadž nebyl dostatečně adaptativní...

Způsob života: Jak sem již řekl svá hnízda si stavěl na zemi hnedpod stromy, což bylo pro mládě velice nebezpečné. Protože v tehdejší době žili velcí masožravý mravenci kteří ohlodali mládě až na kost během několika minut. Gastornis, ačkli na to nevypadá, byl  masožravcem. Lovil tzv. propalaeotheria, což byli malý předchůdci koňí.

Potrava: maso

Lov: Nebyli to zrovna vyjímeční lovci, jejich lov byl totiž  naprosto nahodilý a bez jakékoli taktiky. Což vypovídá o jejich inteligenci.

Popis: na výšku měřil až přes 2m a měl kolem 43cm dlouhou lebku se silným zobákem. Patří však mezi vrubozobé jako dnešní kachny nebo husy což není u masožravců obvyklé.

Schopnosti: V ničem nijak zvlášť nevynikal alezato měl velice velkou sílu v zobáku.

Zbraně: Zobák, silné nohy a jeho neobvyklá velikost oproti tehdejším živočichům.

Podobní živočichové