Raptor-web logo
   Zobraz kategorie
   Skryj kategorie

Andrewsarchus mongoliensis

Andrewsarchus mongoliensis

Doba a místo žití: Žil na území dnešního mongolska v období Eocénu.

Život: Tito jedinci žili sice samostatně ale dokázali se spojit a navzájem si pomoct například s ulovením kořisti.

Popis: Byl dlouhý 5-6m v úrovni lopatek byl vysoký 2m a vážil až 600kg. S těmito rozměry je považován za největšího suchozemského masožravého savce vůbec.

Potrava: maso

Kořist: Andrewsarchus byl schopný sežrat cokoliv jako například želvu, mláďata Bronthoteria a další.

Zajímavost: Ačkoliv se to nezdá byl předchůdcem koňe.

Schopnosti: Byl velice rychlý a silný ale stisk jeho protáhlích čelistí byl tak silný že krunýř želvy proněj byl jako pro člověka krajíc chleba.

Zbraně: Síla a rychlost.

Podobní živočichové