Raptor-web logo
   Zobraz kategorie
   Skryj kategorie

Andrewsarchus mongoliensis

Andrewsarchus mongoliensis

Doba a místo žití: Žil na území dnešního mongolska v období Eocénu. Jeho teriteria se rozkládala všude kde to jen šlo, nebyl totiž nijak zvláště specializovaným dravcem a byl poměrně nenáročný.

Život: Tito jedinci žili sice samostatně, ale zvládli lovit i ve skupinách, např. když byla jejich kořist příliš velká.

Popis: Byl dlouhý 5-6 m v úrovni lopatek byl vysoký 2 m a vážil až 600 kg. S těmito rozměry je považován za největšího suchozemského masožravého savce vůbec. Měl protáhlé čelisti díky kterými byl schopen rozdrtit i želvý krunýř pohým jedním kousnutím.

Potrava: maso

Kořist: Andrewsarchus byl schopný sežrat cokoliv jako například želvu, mláďata Bronthoteria a další. Dospělé jedince Bronthoteria schopen ulovit nebyl, pravděpodobně ani i ve skupině by bylo toto zvíře příliš obtížné a nebezpečné ulovit.

Zajímavost: Ačkoliv se to nezdá byl předchůdcem koňe, byl totiž kopitnatec.

Schopnosti: Byl velice rychlý a silný, což dokazuje i síla jeho zkousnutí.

Zbraně: Síla, rychlost, čelisti.

Vědecká klasifikace: Říše-živočichové, Kmen-strunatci, Třída-savci, Řád-sudokopytníci, Rod-Andrewsarchus.

Podobní živočichové