Raptor-web logo
   Zobraz kategorie
   Skryj kategorie

Ambulocetus natans

Ambulocetus natans

Doba a místo žití: Žil v období Eocénu u tehdejších jezer a řek. Na souši trávil poměně malou část svého života, byl uspůsoben lovu ve vodě.

Život: Ambulocetusové žili jednotlivě, byli to samotáři a setkávali se pouze v období páření.

Popis: Dosahoval délky až 3 m a vážil 180 kg. V tehdejší době mu nehrozilo skoro žádné nebezpečí. Měl velmi špatný sluch, ale za to měl velmi dobrý čich a na spodku dolní čelisti měl velmi účinná tlaková čidla, jejichž pomocí byl schopen zaregistrovat sebemenší zvíře ve svém okolí.

Potrava: maso

Kořist: Lovil překvapivě suchozemská zvířata jako například Propalaeotherium či Leptictidia. Zvířat, jako byli např. krokodýli, si nevšímal.

Lov: Ambulocetus číhal pod vodou a když se nějaké zvíře přišlo napít k vodě tak vystartoval z vody a zvíře chytil do svých mocných čelistí. Jeho lov ze zálohy byl nejúčinější v pozdních hodinách dne, kdy nebylo do vody dobře vidět.

Schopnosti: Vnímání vibrací byla velmi účinná schopnost, pomáhající i při nepříliš častém lovu nasouši.

Zbraně: Zuby, síla, vnímání vibrací.

Zajímavosti: Ambulocetus byl nejen savcem ale i předchůdcem kytovců. Je evolučním předkem všech dnes známých kytovců.

Vědecká klasifikace: Říše-živočichové, Kmen-strunatci, Podkmen-obratlovci, Třída-savci, Řád-kytovci, Čeleď-Ambulocetidae, Podčeleď Ambulocetinae, Rod-Ambulocetus.

 

Podobní živočichové