Raptor-web logo
   Zobraz kategorie
   Skryj kategorie

Smilodon populator

Smilodon populator

Dva druhy: Smilodonti v severní Americe jsou jiní než ten v jižní. Ti v severní se nazývají Smilodon Fatalis a Smilodon Gracilis a ten v jižní Smilodon Populator.

Způsob života: Tygr šavlozubí žil ve smečce. Ve smečce byl jeden samec a zbytek samice. Až na případy kdy byly dva sourozenci(samci).

Mateřství: Tygři šavlozubí ve svých smečkách měli silná mateřská pouta. Samice si navzájem pomáhaly a když šli na lov tak je ukryly.

Místo života: Šavlozubci žily na rozlehlích pláních se smečkou. Vyhnanci bez smečky se ukrývali v lesích.

Potrava: maso

Lov: Buď lovila jen samotná samice a zbytek smečky přišel až po ulovení kořisti nebo lovily samice ve skupinách.

Způsob lovu samotného jedince: Šavlozubec zatnul zuby do krku kořisti přetnul hlavní tepnu a zabil tak dotyčné zvíře. Šavlozubec číhal na svou kořist (toxodona) a když byla ta pravá příležitost tak zaůtočil.

Způsob lovu ve skupině: Všichni členové smečky (tedy až na samce) takže samice obklíčily stádo a když byly dostatečně blízko tak zaútočily a naháněly je dokud se nepovedlo jednoho ze stáda chytit.

Kořist: Šavlozubci lovily: Toxodony, macrauchenia atd.

Popis: Měl mohutné přední tlapy

Výskyt: Nejdříve za doby ledové v severní Americe  ale po spojení kontinentů se jejich domovem stala i jižní Amerika kde nahradily jihoamerického predátora Foruse Rakuse Implátuse.

Přirovnání: Šavlozubci jsou přirovnáváni ke lvům. Podle způsobu života a podle apetita.

Doba života: Tygr šavlozubí žil v době savců po dinosaurech v období třetihor. Žil až do konce doby ledové.

Schopnosti: Byl rychlí, uměl dobře lézt (dokonce i na strom).

Zbraně: Zuby, drápy, síla, rychlost.

Důvod vyhynutí: Tygr šavlozubí byl až moc specializovaný na velká zvířata a právě proto vyhynul. Když vyhynula velká zvířata tak smilodon si nedokázal ulovit jinou potravu(npř. Srnu).

Rozměry: Smilodon Populator je největší ze tří druhů a je údejně i jedna z největších kočkovitých šelem.

 
 

Podobní živočichové