Raptor-web logo
   Zobraz kategorie
   Skryj kategorie

Megaloceros giganteus

Megaloceros giganteus

Způsob života: Tato zvířata žila ve stádech kde měla větší šanci přežít.

Doba a místo žití: Žili v období Pleistocénu na území dnešní Evropy a Asie. Žili převážně v otevřených lesích, stepích či na tundře. Druhy žijící na ostrovech ve Středozemním moři byly mnohem menší, což je dokonalý příklad ostrovního nanisu. Candiacervus, což byl podrod rodu Megaloceros, který žil na Krétě, byl vysoký v kohoutku pouhých 65 cm.

Popis: Na délku měřil 2,5m v kohoutku. Jeho parohy byly opravdu úctyhodné dosahovaly rozpětí až 3,7m a vážily 220kg.

Potrava: rostliny

Schopnosti: Svými parohy se dokázal ubránit kdejakému predátorovi.

Zbraně: Parohy, síla, odhodlanost.

Rodičovství: Poté co mláďe vyrostlo zůstalo i nadále ve stáďe.

Podobní živočichové