Raptor-web logo
   Zobraz kategorie
   Skryj kategorie

Trilobit brutoni

Trilobit brutoni

Způsob života: Trilobiti byli živočichové žijící při dně, pozdější druhy byly i hlubinné, další (především silurské druhy) se vznášely v chomáčích řas a mořských rostlin. Po dně se pohybovali kráčením spíše než plaváním (měly totiž malé nožičky na spodku těla).

Doba žití: Vyvinuli se na začátku prahor a přežili až do konce prvohor.

Popis: Dosahovali velikosti od 1 milimetru až po 90 centimetrů.

Potrava: Některé druhy byly dravé a napadaly ostatní trilobity no a potom byli ještě býložravci kteří jedli malé částečky rostlin a zvířat na dně.

Schopnosti: zvládli se stočit do klubíčka a chránit tak své měkké břicho.

 

 

Podobní živočichové