Raptor-web logo
   Zobraz kategorie
   Skryj kategorie

Meganeura monyi

Meganeura monyi

Doba a místo žití: Tato obří vážka žila v období karbonu v tehdejších bažinách. Svá teritoria měla v korunách stromů ale pohybovala se spíše dole těsně nad vodou, kde kladla svá vajíčka do vody. Stejný systém vývoje jedinců můžeme naleznout i u dnešních vážek, jejichž larvy žijí a loví ve vodním prostředí.

Popis: Rozpětí křídel měla až 75cm. Jedná se tedy o největší známý druh létajícího hmyzu v historii života na Zemi. Gigantický růst zřejmě umožnilo složení atmosféry (především výrazně vyšší obsah kyslíku) v mladších prvohorách. Meganeura také patří do skupiny těch živočichů, kteří se poprvé vznesli do vzduchu. Byl to dravý živočich, lovící jiné bezobratlé a snad i menší obojživelníky.

Potrava: hmyz, maso

Stavba těla: Měla velice členité a dlouhé tělo.

Zbraně: Rychlost, velikost, létání.

Útvary na zadečku: Dlouho se spekulovalo o tom k čemu sloužily tyto útvary na konci zadečku. Nejspíše sloužily u samců k přidržování samice při páření.

 

Podobní živočichové