Raptor-web logo
   Zobraz kategorie
   Skryj kategorie

Arthropleura armata

Arthropleura armata

Prostředí: Arthropleura žila v době zvané karbon na místě dnešního Skotska po kterém se rozkládaly bažiny.

Popis: Byla dluhá okolo 2,5m a široká 0,5m

Potrava: Arthropleura se živila rostlinami které trhala svými kusadly.

Stavba těla: Měla jeden pár tykadel a dlouhé a placaté tělo. A spoustu nohou (počet neurčitý).

Chování: Arthropleura měla podobné chování jako dnešní stonožky. Npř. Při požáru se zahrabala do listí a čekala na smrt. Měla kyanit který stříkla v obraně soupeři do očí.

Zbraně: Kyanit, kusadla, rychlost.

Důkazy: Jeden z důkazů o tom že Arthropleura žila jsou její zkamenělé stopy.

Podobní živočichové