Raptor-web logo
   Zobraz kategorie
   Skryj kategorie

Pteranodon longiceps

Pteranodon longiceps

Doba a místo žití: Tento ještěr žil v období křídy kde poletoval nad horami a údolími tehdejší doby.

Život: Tito jedinci se dokázali mezi sebou dělit o rozlehlá území což znamená že byli společenští.

Popis: Rozpětí jeho křídel dosahovalo 9m ale vědci se domnívají že by největší jedinci mohly mýt rozpětí křídel až 11m.

Potrava: maso

Kořist: Jeho potravou byly kromě jiných zdrojů potravy hlavně ryby.

Rybolov: Pteranodon letěl vysoko nad vodní plochou a když uviděl rybu tak slétl dolů k vodní hladině a rybu chńapl do zobáku.

Schopnosti: Zvládl se pohybovat velikou rychlostí a dokonce dokázal vletět pod vodu.

Zbraně: Zobák (bez zubů), síla.

Hnízdění: Pteranodonti měli svá hnízda většinou na skalách.

 

Podobní živočichové