Raptor-web logo
   Zobraz kategorie
   Skryj kategorie

Iguanodon bernissartensis

Iguanodon bernissartensis

Způsob života: Iguanodonti žili ve stádech za účelem obrany. Čím větší stádo, tím vyšší šance na přežití. Dospívající samice vždy zůstávali ve stádech, měli zde lepší podmínky pro život a přežití. Navzájem spolupracovali, například v obraně a hlídání mláďat a pod. Samci naopak stáda opouštěli a vyráželi samostatně do světa zalořit svá vlastní stáda. Toto období bylo pro mladé samce vždy největším riskem, byli zranitelní a zcela bez jakékoli šance se ubránit predátorům.

Doba a místo žití: Žili v období rané křídy v Evropě, Severní Americe, Africe a Asii. Z čehož vyplívá že byli opravdu rozšířeným druhem. Obývali rozsáhlé pláně a co se mladých samců týče, ti se ukrývali v lesích, kde bylo o něco málo bezpečněji.

Popis: Na délku měřil 9 m, na výšku 5 m a vážil zhruba 4,5t. Byl poměrně velkým kachnozobým dinosaurem. Neměl žádné dispozice k boji či obraně, což ho činilo poměrně jednoduchým cílem. Jedinou "zbraní" byli jeho ostny na předních končetinách. Sice sloužili k získávání potravy, ale ve stavu nouze by se použít daly, jako zbraň.

Potrava: rostliny

Schopnosti: V klidovém stavu se pohyboval po všech čtyřech končetinách, avšak v ohrožení, či nutnosti rychlejšího pohybu, byl schopen pohybu pouze po zadních nohách.

Zbraně: Ostny na předních končetinách a síla.

Hnízdění a rodičovství: Hnízdění ve stádech bylo takové že hnízda byla na rozlehlé planině rozložena zcela volně a celé stádo hlídalo svá hnízda s vejci. Ona hnízda byla zakopávána do země a kolem nich byla vyvíšená kružnice. Tento způsob byl účinný pro zadržení mláďat uvnitř hnízda a zároveň sloužila jako primitivní inkubátor.

Podobní živočichové