Raptor-web logo
   Zobraz kategorie
   Skryj kategorie

Stegosaurus armatus

Stegosaurus armatus

Způsob života: Stegosaurus žil ve stádech. Dle nejnovějších poznatků se zdá, že se stáda těchto býložravců prolínala se skupinami Camptosaurů. Tito Ornithopodi měli funkci hlídkování, zatímco stegosauři jin naoplátku poskytovali ochranu.

Doba a místo žití: Stegosaurus žil v období jury na rozlehlých plání severní ameriky, kde spásal nízké rostiny.

Popis: Na délku mšřil 7-9 m a vážil 3 tuny. Zadní nohy byly dvakrát delší než přední. Na konci svého ocasu, měl 4 dlouhé ostny, plnící funkci něčeho jako palcátu. Od krku až po zakončení ocasu, měl umístěné velké štítovité, kostěné desky. Měl zobcovitou tlamu bez zubů.

Potrava: rostliny

Schopnosti: Stegosaurus měl na svém dlouhém ocase 4 ostny kterými se bránil. V zadní části těla, se nacházel tukový bod, plný nervů, který zlepšoval ovladatelnost zadních končetin a ocasu. Tento poměrně mohutný býložravec střední třídy, byl velmi pomalý, pohyboval se okolo 7 km/h.

Zbraně: Ostny na ocase, síla v ocase a kostěné desky na zádech.

Hnízdění a rodičovství: Stegosauři svá mláďata pečlivě hlídaly a útočily na vše co je ohrožovalo. Mláďata neopouštěla svá rodný stáda, ale naopak zůstávala v bezpečí početné skupiny.

 

Podobní živočichové